Finansinės ataskaitos
 

Finansinės ataskaitos

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita už 2019 m.atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis ''Puriena'' 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" 2019 m. III k finansinės ataskaitos: atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. II k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. I k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitosIII k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos II k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos I k:atsisiųsti