Finansinės ataskaitos
 

Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30 d. duomenimis atsisiųsti

 Finansinės būklės ataskaita 2023-07-25 Nr. 7-108(1.6 Mr.) atsisiųsti  atsisiųsti  atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2023 04    atsisiųsti         

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. ketvirčių  atsisiųsti ; atsisiųsti ; atsisiųsti ; atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. birželio 30 d. atsisiųsti:

Biudžeto įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. birželio 30 d. atsisiųsti:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirčio atsisiųsti:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. kovo 31 d. atsisiųsti

Biudžeto įstaigų pajamų ataskaita 2021 m. kovo 31 d. atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirčio atsisiųsti ir atsisiųsti

Įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2022 m. gruodžio 31 d.  atsisiųsti

Įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2021 m. gruodžio 31 d. atsisiųsti:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti

Aiškinamasis raštas 2021 m. atsisiųsti

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. atsisiųsti

Mokesčio, nustatymo ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita už 2021 metus atsisiųsti ir atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirčio atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirčio atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirčio  atsisųsti

GPM paramos lėšų metinė ataskaita 1,2 procentų 2022 m. atsisiųsti

GPM paramos lėšų metinė ataskaita 1,2 procentų 2021 m. atsisiųsti

GPM paramos lėšų metinė ataskaita 1,2 procentų 2020 m. atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio lėšų paskirstymo ataskaita 2020 m.: atsisųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio lėšų paskirstymas 2020 m. III ketv.: atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2020m. III k. finansinių ataskaitų rinkinys:atsisiųsti

ir priedas atsisiųsti:

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena'' 2020 m. II k. finansinių ataskaitų rinkinys: atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2020 m.I k.finansinių ataiskaitų rinkinys: atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita už 2019 m.atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis ''Puriena'' 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" 2019 m. III k finansinės ataskaitos: atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. II k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. I k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitosIII k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos II k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos I k:atsisiųsti