Naujienos
 

Naujienos

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 2024 m. vasario 29 d. Nr. 1-82 Atsisiųsti:

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" konkurso "Užgavėnių kaukės ir atributika" nuostatai 

Atsisiųsti

 

 

 

Panevėžio kultūros centre įžiebtas iš „Lego“ konstruktorių pastatytas Kalėdų miestelis. Šią akciją organizavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija drauge su įmone UAB „Arginta Engineering" ir Panevėžio plėtros agentūra.
"Pelėdžiuko" grupės vaikai sukonstravo puikų LEGO kaladėlių namą. Džiaugiamės mažųjų inžinierių sumanumu, o vaikai džiaugiasi rėmėjų dovanotais LEGO konstruktoriais. Atsisiųsti papildomą informaciją:

 

2023.11.22

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena“ skelbia atranką vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus pareigoms eiti.

Lopšeliui-darželiui ,,Puriena“ reikalingas vaikų maitinimo ir higienos administratorius. Darbo krūvis 40 val. per savaitę (1 etatas). Sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – B. Atlyginimas nustatomas 2022-11-24 d. Nr. XIV-1559 „LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymo Nr.XIII-198 10,11, 14 straipsnių ir 12.2.3.4.5 priedų pakeitimo įstatymu“ , taikant 5,1-5,4 darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

 

Pareigybės paskirtis: užtikrinti įstaigai keliamų sanitarinių-higienos reikalavimų vykdymą. Rengti perspektyvinį, dienos valgiaraštį ir derinti teisės aktų nustatyta tvarka, prižiūrėti ir užtikrinti reikiamą maisto kokybę. Vykdyti maisto produktų ir sandėliavimo kontrolę, maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimą.

 

Darbuotojas, einantis vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• turėti ne žemesnį nei aukštesnysis išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

• dirbti kompiuteriu, naudotis informacinėmis technologijomis;

• pageidautina turėti šio darbo patirties.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

 

Dokumentai priimami lopšelyje-darželyje „Puriena“ (Kniaudiškių g. 57, Panevėžys) arba el. paštu panevezioldpuriena@gmail.com iki gruodžio 5 d. (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.).

 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks gruodžio 6 d. 10 val.

Numatoma darbo pradžia gruodžio 11 d.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 45) 429286

 

Reikalingi ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2023.05.04

Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (2 pareigybės) nuo 2023-09-01.

Mokytojo pareigybės lygis – A2

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą), turi būti įgijęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;

2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);

3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);

4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);

5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus bei priešmokyklinio ugdymo vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. gyvenimo aprašymą;

6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d.  Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu panevezioldpuriena@gmail.com.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Numatoma įdarbinimo data – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ldpuriena.puslapiai.lt

Dokumentai priimami iki 2023 gegužės 24 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15.30 val. (adresu Kniaudiškių g. 57).

Pokalbis su pretendentais vyks 2023 m. gegužės 25 d. 13 val. Daugiau informacijos tel. (8 45) 429053.

Atidaryta Vaiko teisių linija, į kurią skambinti ir konsultuotis gali tiek vaikai, tiek suaugusieji. O nuo šiandien galimybės visuomenei konsultuotis dar labiau plečiamos – kreiptis galima ir tiesioginiais pokalbiais internetu. Šiandien startuoja nauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos internetinė svetainė https://vaikoteises.lrv.lt, o kartu su ja ir nauja galimybė konsultuotis ir tartis su vaiko teisių gynėjais visais su vaiko teisėmis susijusiais klausimais ne tik nemokamu telefono numeriu 8 800 10 800 ar pateikiant užklausą elektroniniu paštu konsultacijos@vaikoteises.lt bet ir inicijuojant realaus laiko pokalbį (angl. „chat“) naujojoje internetinėje svetainėje, užpildžius tam skirtą laukelį „Pasikalbėkime“. Realaus laiko pokalbiai vykdomi tik Vaiko teisių linijos darbo valandomis.

 

Primename, kad Vaiko teisių linijos darbo laikas:  Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 19:00 val.

                                                                               Penktadieniais nuo 8:00 iki 18:00 val.

                                                                               Šeštadieniais – sekmadieniais ir švenčių dienomis – nedirba.

Prieššventinėmis dienomis konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau. 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos svetainė https://vaikoteises.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vaiko-teisiu-linija. 

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" Panevėžio lopšelių-darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, ugdymo įstaigų mokytojų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų parodos "Kalėdiniai nykštukai" nuostatai. Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" respublikinio kūrybinių darbų plenero "Gamtos spalvos" nuostatai. Atsisiųsti

Informacija "DĖL PAGALBOS ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ"  Atsisiųsti:

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, vaikų virtualios parodos "ŽAIDŽIU, VAIDINU, IMPROVIZUOJU" nuostati. Atsisiųsti:

Partnerystės tinklo "LIETUVOS PURIENOS ŽIEDAS", Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" respublikinio virtualaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto "Emociukai" nuostatai.

Atsisiųsti:

 "Būgnai dunda - žemė bunda"

Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ organizavo akciją „Būgnai dunda – žemė bunda“, skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti.
Akcijos dalyviai – partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ bendruomenės.

https://read.bookcreator.com/46QZC0LG1khFqH3BB4ILY0XO8013/3HqG5j2dSVquWxyLLK_6RA

 

Respublikinis virtualus kūrybinis projektas „Pasaka be galo“

Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ logopedai organizavo Respublikinį virtualų kūrybinį projektą „Pasaka be galo“ skirtą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei tarptautinei logopedo dienai paminėti.

Projekto tikslas - ugdyti visuminį vaikų švietimą pasakų pagalba, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, tuo pačiu skatinant ugdytinius taisyklingai tarti garsus, ugdyti vaikų saviraišką, gebėjimą reikšti emocijas.

Projekte dalyvavo ir pasakas kūrė 53 respublikos 4 – 7 metų ugdytiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, tėvais.

Sukurtas pasakas maketavo ir įgarsino Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ logopedai.

 

Visiems dalyviams dėkojame už iniciatyvų ir kūrybišką dalyvavimą virtualiame projekte.

 

Peržiūrėti ir paklausyti galima čia:

I dalis https://www.storyjumper.com/book/read/99668136

II dalis https://www.storyjumper.com/book/read/102825536/605b7a35526c4

KELIONĖ Į PAŠILIŲ STUMBRYNĄ

Rugsėjo 25 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiuko“ ir „Vabaliuko“ grupių mokytojos su vaikais keliavo į Pašilių stumbryną, Panevėžio raj., kuriame vyko jau tradicija tapusios stumbriukų vardynos.
Vaikai galvojo trims šiemet gimusiems stumbriukams vardus, apžiūrėjo juos iš labai arti, maitino. Iš savo atsivežtų daržovių ir vaisių kartu su pasakos personažu Pepe „kepė“ tortą stubriukams. Vaikai žaidė, pramogavo, vaišinosi patys ir kitaip smagiai leido laiką.
Šventės finale burtu keliu buvo išrinkti vardai trims stumbriukams. Net dviems vaikams iš „Pelėdžiuko“ grupės pasisekė ir jie tapo stumbriukių Ginutės ir Gimeritos „krikštatėviais“. Trečiajam stumbriukui išrinktas vardas - Gintariukas.
Visos kelionės metu vaikai patyrė daug įspūdžių ir praplėtė akira

 

COVID-19 AKTUALI INFORMACIJA   Atsisiųsti

 

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" covid-19 situacijų valdymo grupė ir pasirengimo galimam užsikrėtimo  virusu Covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį Panevėžio lopšelyje-darželyje "Puriena", planas

Atsisiųsti:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR SVEIKATOS MINISTERIJOS, UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO INFORMACIJA

Atsisiųsti : Nr. 1   Nr.2  Nr.3

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ GAMTOSAUGINĖ KNYGELĖ „AUGINK, RŪPINKIS, MYLĖK“

Atsisiųsti: 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ ORGANIZUOJAMOS AKCIJOS „AUGINK, RŪPINKIS, MYLĖK“

(GAMTOSAUGINĖS KNYGELĖS KŪRIMO)NUOSTATAI  Atsisiųsti

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenei pavyko sudėlioti "Didžiausia nertų servetėlių kompoziciją 20017-07-05 d. Panevėžio "Šaltinio" progimnazijos sporto stadione. Dėkojame visiems projekto dalyviams, kurie nunėrė ir atsiuntė savo puikiasias servetėles ir norėjo savo darbu prisidėti prie Valstybės dienos paminėjimo kitokia forma - siekiant rekordo.  Kompozicijos plotis 18 metrų 44 cm. daugiausiai servetėlių sulaukėme iš  Priekulės (virš 460 servetėlių). Nuo lyderių neatsiliko ir "purieniečiai" nunėrė virš 450 servetėlių. Dėkojame teisėjams Zitai Satkauskienei, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiąjai specialistei, Panevėžio "Šaltinio" progimnazijos direltorei Zinai Stripeikienei, nepriklausomiems stebėtojams: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Sandrai Jakštienei, Panevėžio dailės galerijos direktoriui Egidijui Žukauskui, filmavimo opetratoriui Sauliui Zaurai, fotografui Gediminui Kartanui.

„Purieniukų“ užaugintas rudeninis derlius                                                                                                    

Pavasarį lopšelio-darželio priešmokyklinių grupių vaikai mobiliajame darže pasodino keletą pomidorų ir paprikų daigų. Juos laistė, pureno žemę ir džiaugėsi vešliais savo augalais. Rudenį, sugrįžę po vasaros atostogų vaikai labai apsidžiaugė pamatę daug primegztų pomidoriukų ir paprikų. Visiems buvo smagu skinti užaugintas daržoves.

Sudėtas daržoves į krepšį vaikai pastatė pačioje matomiausioje vietoje, kad kasdien regėtų nokstančius pomidorus ir paprikas, tikėdamiesi, kad jų užaugintą derlių pamatys mažesnieji draugai ir tėveliai. Visos gėrybės svėrė 4 kg 600 gramų.  

Nuotraukas atsisiųsti: Nr.2, Nr.3

Programa "Vaisiai vaikams"


Nuo 2012 m. kovo 26 d. pradėta vykdyti nauja programa pagal kurią lopšelyje – darželyje „Puriena“  nemokamai skiriama vaisių ir daržovių. Šia programa norima paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves ir pratinti juos vartoti ateityje, supažindinti vaikus su tinkama mityba, nes vaikystėje įgyti įpročiai dažniausiai ir toliau gyvenime išlieka nepakitę.
 
Programos tikslas – įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.
Programos metu vaikams yra dalijami obuoliai, citrusų vaisiai, bananai, kriaušės.
Šioje programose numatyti ne tik mitybos gerinimo, bet ir švietėjiški aspektai – jos įgyvendinimo metu bus vykdomos informavimo ir švietimo priemonės, padedančios mokiniams suvokti gerų mitybos įpročių svarbą.
 
Programos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:
 
•    2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1).
•    Komisijos reglamento (EB) 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL 2009 L 94, p. 38).
•    Žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3D-89 „Dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos 2010-2013 mokslo metų strategijos patvirtinimo“.
•    Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3D-811 „Dėl Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
 
Europos Sąjungos interneto puslapis skirtas sveikos mitybos populiarinimui  „Skanioji kompanija“ http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

 Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.

Vaisius vaikams tiekia: "Panevėžio Bičiulis"

Vykdoma pieno vartojimo skatinimo programa „Pienas vaikams“

Programos tikslai:

  • padidinti suvartojamų pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • diegti vaikams supratimą apie  pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai;
  • supažindinti vaikus su tvariu žemės ūkiu bei skatinti vaikus tausiai naudoti maistą.

Programos tikslinė grupė – vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai. Programos priemonės apima  pieno gaminių tiekimą vaikams ir edukacinių bei informacinių veiklų įgyvendinimą. 

Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai: - geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos interneto puslapis http://www.pienasvaisiai.lt

Priemonę administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).

Pieną tiekia vaikams  AB "Žemaitijos pienas"